Tours

TOUR PHỔ BIẾN

Phong Nha và Động Thiên Đường (8AM-5PM)
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 ngày

1.200.000₫

Động Thiên Đường và Hang Tối (8AM– 5PM)
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 ngày

1.450.000₫

Động Phong Nha & Hang Tối (8AM-5PM)
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 Day

1.450.000₫

Phong Nha 2 ngày 1 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
2 ngày 1 đêm

2.500.000₫

TOUR MẠO HIỂM

Hang Hổ 3 ngày 2 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam

7.690.000₫

Khám phá 7km sâu trong lòng động Thiên Đường
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 ngày

2.800.000₫

Phong Nha Kayak 4.5 km
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 ngày

1.930.000₫

Hang Voi & Thung lũng Ma Da – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

1.290.000₫

Khám phá Thung lũng Sinh tồn – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

1.650.000₫

Thám hiểm Thung lũng Ma Đà – 2 ngày 1 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
2 days 1 night

3.590.000₫

TOUR DMZ