TOURS MẠO HIỂM

Khám phá 7km sâu trong lòng động Thiên Đường
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 ngày

€2.451.960,00

Hang Hổ 3 ngày 2 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam

€6.734.133,00

Hang Voi & Thung lũng Ma Da – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

€1.129.653,00

Khám phá Thung lũng Sinh tồn – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

€1.444.905,00

Thám hiểm Thung lũng Ma Đà – 2 ngày 1 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
2 days 1 night

€3.143.763,00