TOURS MẠO HIỂM

Khám phá 7km sâu trong lòng động Thiên Đường
63 Nguyen Dinh Chieu, Dong Hoi, Vietnam
1 ngày

$2,800,000.00

Hang Hổ 3 ngày 2 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam

$7,690,000.00

Hang Voi & Thung lũng Ma Da – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

$1,290,000.00

Khám phá Thung lũng Sinh tồn – 1 ngày
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
1 day

$1,650,000.00

Thám hiểm Thung lũng Ma Đà – 2 ngày 1 đêm
63 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
2 days 1 night

$3,590,000.00